Vážime si vaše súkromie

Súbory cookie sa používajú na ukladanie nastavení a predvolieb, na štatistiku a analýzu používateľského správania, poskytovanie funkcií sociálnych sietí a personalizáciu obsahu a reklám. Súhlas poskytujete spoločnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.

Zásady ochrany súkromných údajov

Blog autocar

Na našom blogu nájdete články o všetkom, čo sa týka ťažných zariadení, prívesných vozíkov a prepravníkov, nosičov bicyklov, strešných nosičov a strešných boxov a nášho ďalšieho sortimentu.

Kedy vymeniť prívesný kĺb

Kedy vymeniť prívesný kĺb

Pri výmene prívesného kĺbu je potrebné brať do úvahy, že prívesný kĺb musí spĺňať určité parametre, ktoré sú uvedené v technickom preukaze.

1. Nový prívesný kĺb musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- musí byť od výrobcu, ktorý je uvedený v TP prívesu v kolónke 44.2.
- musí mať rovnaké typové označenie a schvaľovaciu značku (kolónka 44.3, 45)

2. Prípadne môžete mať uvedených aj iných výrobcov, typy a schvaľovacie značky v alternatívnom vyhotovení vozidla.

Indikátor opotrebenia na prívesných kĺboch od výrobcu AL-KO

V blízkosti ovládacej páky je umiestnený indikátor miery opotrebenia prívesného klbu. Indikátor miery opotrebenia sa skladá zo zeleno-červenej plastovej časti. Po pripojení neopotrebovaného prívesného kĺbu je dobre viditeľné červené aj zelené pole indikátora.

Pri postupnom opotrebovaní dosadacích plôch prívesného kĺbu dochádza k postupnému zakrývaniu zelenej časti.

V prípade, že je na indikátore viditeľná iba červená časť je nutná okamžitá výmena prívesného klbu!

POZOR!!!! V prípade, nadmerného opotrebenia ťažného zariadenia na vozidle (priemer ťažnej gule), dochádza k situácii, že pri pripojení nového prívesného klbu ostáva viditeľná iba červená časť indikátora a je potrebná výmena samotnej ťažnej gule.

Indikátor opotrebenia na prívesných kĺboch od výrobcu KNOTT

V prípade prívesných kĺbov od spoločnosti KNOTT sa indikátor opotrebenia nachádza na bočnej strane prívesného kĺbu.

Indikátor sa skladá z 3 častí a to červené „mínus“, zelené „plus“ a červené „X“.

  • „X“ označuje že prívesný kĺb je zle pripojený.
  • Indikátor plus označuje životnosť prívesného klbu a po postupnom užívaní sa presúva smerom k indikátoru mínus.
  • Po priblížení sa k indikátoru mínus je potrebná okamžitá výmena prívesného klbu.

Ostatní výrobcovia prívesných kĺbov

Ostatní výrobcovia prívesných kĺbov, majú dané indikátory opotrebenia vymyslené úplne prosto. Za rukoväťou prívesného kĺbu je ešte pár cm voľného priestoru (viď na obrázku označené šípkou). Keď sa zadnej časti rukoväť dotkne znamená to úplné opotrebenie kĺbu a je potrebné ho okamžite vymeniť.

Prípadne ďalší vhodný spôsob, ako zistiť opotrebenie kĺbu je manuálna kontrola spôsobom, že pripojíte prívesný vozík o ťažné zariadenie a ťahom smerom hore zisťujete vôľu na prívesnom kĺbe.
Akákoľvek vôľa medzi prívesným kĺbom a guľou ťažného zariadenia je absolútne neprípustná, pretože prívesný kĺb, alebo guľová spojka je nadmerne opotrebovaná a hrozí odpojenie prívesu.

Nezanedbávajte výmenu prívesného kĺbu, môže to v najhoršom prípade skončiť odpojením prívesu a dopravnou nehodou.

Starostlivosť o prívesný kĺb

Pred pripojením prívesu k ťažnému zariadeniu je potrebné „guľu“ namazať vazelínou, aby nedochádzalo k nadmernému treniu a teda k znižovaniu životnosti prívesného kĺbu.

Pozor!!! Pri pripojení stabilizačného prívesného kĺbu alebo nosiča bicyklov musí byť guľa ťažného zariadenia dôkladne odmastená a zbavená nečistôt, kvôli správnej funkcii.