Vážime si vaše súkromie

Súbory cookie sa používajú na ukladanie nastavení a predvolieb, na štatistiku a analýzu používateľského správania, poskytovanie funkcií sociálnych sietí a personalizáciu obsahu a reklám. Súhlas poskytujete spoločnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.

Zásady ochrany súkromných údajov

Blog autocar

Na našom blogu nájdete články o všetkom, čo sa týka ťažných zariadení, prívesných vozíkov a prepravníkov, nosičov bicyklov, strešných nosičov a strešných boxov a nášho ďalšieho sortimentu.

Ako zapísať ťažné zariadenie

Ako zapísať ťažné zariadenie

Častá otázka z Vašej strany v súvislosti s montážou ťažného zariadenia znie: "Aký je postup pri zápise ťažného zariadenia do technického preukazu vozidla?".

Po montáži ťažného zariadenia dostanete od servisu nasledujúce doklady:

- certifikát od ťažného zariadenia (inak Typový list),
- kópiu Zmluvného pracoviska,
- potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia.

Zápis spájacieho zariadenia do technického preukazu ste povinní nahlásiť na dopravnom inšpektoráte do 30 dní odo dňa montáže. Za zmenu v technickom preukaze zaplatíte 12 €.

Na dopravnom inšpektoráte sa už po novom nevypisuje a nepredkladá "Žiadosť o zmenu údajov v evidencii vozidiel". Ťažné zariadenie Vám teda zapíšu po predložení hore uvedených dokumentov, ktoré dostanete po montáži ťažného zariadenia. Nezabudnite ešte doložiť obe časti osvedčenia o evidencii, zákonnú poistku a ak je auto písané na firmu, je potrebný aj výpis z obchodného registra.