Vážime si vaše súkromie

Súbory cookie sa používajú na ukladanie nastavení a predvolieb, na štatistiku a analýzu používateľského správania, poskytovanie funkcií sociálnych sietí a personalizáciu obsahu a reklám. Súhlas poskytujete spoločnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.

Zásady ochrany súkromných údajov

Ako správne vyplniť tlačivo "Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia"

Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia je potrebné vyplniť podľa štítku z ťažného zariadenia, ktorý sa nachádza na držiaku elektrickej zásuvky na ťažnom zariadení (viď. obrázok).

Do poľa trieda sa vždy uvádza A 50-X, čo predstavuje označenie že sa jedná o guľu. Do poľa značka sa uvádza výrobca ťažného zariadenia, v tomto vzorovom prípade AUTO-HAK SP. J.. Do poľa typ sa uvádza katalógové označenie konkrétneho ťažného zariadenia, v tomto vzorovom prípade sa jedná o typ E 35 A, čo znamená že sa jedná o ťažné zariadenie E 35 (Opel Zafira) a písmeno A znamená, že ide o ťažné zariadenie v automatickom, bajonetovom prevedení. Do poľa schvaľovacia značka sa uvádza kód, ktorý sa nachádza na štítku vľavom dolnom rohu a začína písmenom e, v tomto vzorovom prípade e20 00-0406. Do poľa hmotnosť v bode spojenia sa uvádza maximálne zvislé zaťaženie gule, ktoré sa označuje písmenom S a na štítku sa nachádza v pravom dolnom rohu, v tomto vzorovom prípade 75 kg.

vyplnenie tlaciva