Vážime si vaše súkromie

Súbory cookie sa používajú na ukladanie nastavení a predvolieb, na štatistiku a analýzu používateľského správania, poskytovanie funkcií sociálnych sietí a personalizáciu obsahu a reklám. Súhlas poskytujete spoločnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.

Zásady ochrany súkromných údajov

Blog autocar

Na našom blogu nájdete články o všetkom, čo sa týka ťažných zariadení, prívesných vozíkov a prepravníkov, nosičov bicyklov, strešných nosičov a strešných boxov a nášho ďalšieho sortimentu.

Chystáte sa na STK s prívesným vozíkom? Kedy treba STK absolvovať

Chystáte sa na STK s prívesným vozíkom? Kedy treba STK absolvovať

Interval STK na prípojné vozidlá kategórie O2 (brzdené prívesy) - 4 roky - 4 roky - 4 roky (Lehota 4 – 4 – 4 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 4 roky. Prvá kontrola sa počíta od dátumu prvého prihlásenia vozidla do evidencie.)

Každý prívesný vozík má VIN číslo vyrazené na ráme a štítok (plechový, alebo nálepka) ktorý je umiestnený na oji, bočnici. Absencia VIN-čísla ako aj štítku sa hodnotí negatívne (musí mať vždy vyrazené VINko aj na ráme ale aj štítok, vždy musia byť aj aj).

Dôležité je aby sa zhodoval rozmer pneumatiky s rozmerom zapísaným v dokladoch. Svetlá musia byť plne funkčné a nemôžu byť ani rozbité krytky.

Príves musí mať: smerovky, koncové svetlá, osvetlenie EČ, brzdové svetlá, dôležité sú aj reflexné trojuholníky (ak nie sú vo svetlách treba ich mať - vždy 2 ks), hmlové svetlo, blatníky, z boku oranžové odrazky (min 4 ks) a spiatočkové svetlo pri brzdených prívesoch. Príves musí mať nalepenú reflexnú nálepku na strane vodiča (rýchlosť na nálepke sa musí zhodovať s údajmi v technickom preukaze).

Pokiaľ má príves zaťaženie na oje 50 kg a viac, je potrebné oporné koliesko (viac info v článku).

Na prívese musíme mať rovnako aj odrazky / pozičné svetlá vpredu. Odrazky sú postačujúce pri prívesnom vozíku do celkovej šírky 159 cm. Ak má príves šírku 160 cm a viac, už musia byť pozičné svetlá. Ložiská na prívese musia byť v dobrom stave. Brzdový systém musí byť v poriadku (pri brzdenom prívese). Prívesový kĺb musí byť plne funkčný. Nebrzdený príves musí mať poistné oceľové lanko na zabezpečenie. Brzdený príves musí byť vybavený poistným odtrhovým lankom.

Zakladacie kliny: pri brzdenom vozíku s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg sú potrebné min. 2 zakladacie kliny.

Rezervné koleso: Povinnou výbavou prípojného vozidla kategórie O2 až O4 a kategórie Rb2 až Rb4 je náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso. Náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené.

Nebrzdené prívesné vozíky do 750 kg (kategória O1) STK absolvovať nemusia.