Ťažné zariadenia

Zľavnené produkty

Súťaž o prívesný vozík BORO 2m (7202)

Trvanie súťaže: od 04. 12. 2018 do 28. 12. 2018

Podmienky a pravidlá súťaže

  1. Pokiaľ si v období od 04. 12. 2018 do 28. 12. 2018 necháte na Váš automobil namontovať ťažné zariadenie na jednej z prevádzok spoločnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o. (Ivachnová - Ružomberok, Senec, Prešov), budete zaradení do žrebovania o prívesný vozík BORO 2m (7202).
  2. Do zlosovania bude teda zaradený každý zákazník, ktorý si v tomto období dohodne termín montáže na jednej z prevádzok AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o. a následne sa montáž v danom termíne zrealizuje. Ťažné zariadenie musí byť nové a zakúpené v spoločnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.
  3. Pre registráciu je potrebné poskytnúť kontaktné údaje ako meno, adresu trvalého bydliska, e-mailový a telefonický kontakt.
  4. Žrebovanie výhercu prebehne v piatok  28. 12. 2018. Výherca bude následne kontaktovaný a bude s ním dohodnuté miesto odovzdania výhry (jedna z prevádzok AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o., podľa želania výhercu).
  5. Výhru je potrebné prevziať osobne na jednej z prevádzok spoločnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.