Zľavnené produkty

Súťaž o nosič bicyklov THULE VeloCompact 3 (TH/926)

Trvanie súťaže: od 15. 3. 2018 do 31. 5. 2018

Podmienky a pravidlá súťaže

  1. Pokiaľ si v období od 15. 3. 2018 do 31.5.2018 necháte na Váš automobil namontovať ťažné zariadenie na jednej z prevádzok spoločnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o. (Ivachnová - Ružomberok, Senec, Prešov), budete zaradení do žrebovania o značkový nosič bicyklov na ťažné zariadenie THULE VeloCompact 3.
  2. Do zlosovania bude teda zaradený každý zákazník, ktorý si v tomto období dohodne termín montáže na jednej z prevádzok AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o. a následne sa montáž v danom termíne zrealizuje. Ťažné zariadenie musí byť nové a zakúpené v spoločnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.
  3. Pre registráciu je potrebné poskytnúť kontaktné údaje ako meno, adresu trvalého bydliska, e-mailový a telefonický kontakt.
  4. Žrebovanie výhercu prebehne v piatok 1. 6. 2018. Výherca bude následne kontaktovaný a bude s ním dohotnuté miesto odovzdania výhry (jedna z prevádzok AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o., podľa želania výhercu).
  5. Výhru je potrebné prevziať osobne na jednej z prevádzok spoločnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.