Prívesné vozíky

Pri kúpe prívesného vozíka Vám radi zapožičiame prevozné EČV. Za požičanie sa platí záloha 30€, ktorá Vám bude vrátená po vrátení prevoznej EČV.

K.jpg
 Viac

Pri kúpe prívesného vozíka Vám radi zapožičiame prevozné EČV. Za požičanie sa platí záloha 30€, ktorá Vám bude vrátená po vrátení prevoznej EČV.

K.jpg