Na tejto stránke používame súbory cookies technológie pre správne fungovanie a zlepšenie chodu stránky, jej zabezpečenie,prispôsobenie obsahu a reklám používateľom a analýzu návštevnosti a správania používateľov.

Ťažné zariadenia

Sledujte nás na Facebooku

Prihlásenie nového vozidla, prívesného vozíka

Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť:

 • osvedčenie o evidencii časť II,
 • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
 • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite),
 • správny poplatok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za štandardnú plechovú TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €],
 • je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní, v takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 30 €.

Odkaz na zdroj informácií

http://www.minv.sk/?prihlasenie-noveho-vozidla