Na tejto stránke používame súbory cookies technológie pre správne fungovanie a zlepšenie chodu stránky, jej zabezpečenie,prispôsobenie obsahu a reklám používateľom a analýzu návštevnosti a správania používateľov.

Ťažné zariadenia

Zľavnené produkty

Sledujte nás na Facebooku

ZÁKON č. 8/2009 Z.z. §51

Preprava nákladu

 1. Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla,
 2. náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk, neznečisťoval ovzdušie a nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti. Náklad musí byť zabezpečený tak, aby pri zmene rýchlosti jazdy alebo zmene smeru jazdy vozidla sa nezošmykol, neprevrátil, nespadol alebo sa inak voľne nepohyboval. Predmety, ktoré možno ľahko prehliadnuť, nesmú prečnievať po strane vozidla. Sypký materiál musí byť vždy zakrytý tak, aby sa zabránilo jeho vysypávaniu na cestu počas jazdy.
 3. pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť prepravovaných zvierat ani bezpečnosť cestnej premávky,
 4. nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

Spôsob označovania nákladu prečnievajúceho vozidlo

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 40cm alebo ak náklad na vozidle alebo jazdnej súprave prečnieva do strany, prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle.

Šoférova zodpovednosť

Za pevné uchytenie nákladu na prívese zodpovedá vodič a je tiež zodpovedný za škody, ktoré spôsobí nesprávne uchytenie resp. rozsypanie nákladu na cestu.

Po prejdení krátkej dráhy s naloženým nákladom je dobré prekontrolovať uchytenie nákladu, či nedošlo k uvoľneniu, posunutiu nákladu počas jazdy.

 

Správne rozloženie:

 • ťažký náklad je potrebné rozložiť tak, aby bola hmotnosť rozložená rovnomerne alebo sústredená nad kolesami prívesu,

 

Nespávne rozloženie:

 • Náklad sústredený v zadnej časti prívesu
Dôsledky:
  • namáhané oje,
  • kmity súpravy odľahčuje zadnú nápravu auta,
  • nestabilite prívesu pri brzdení,
  • väčšia pravdepodobnosť uvoľnenia a posunu nákladu.
 • Náklad sústredený v prednej časti prívesu
Dôsledky:
  • enormná záťaž závesného zariadenie,
  • namáhané oje,
  • odľahčenie prednej nápravy auta,
  • zťažené riadenia auta, vozík má tendenciu tlačiť súpravu predkom von zo zákruty.

 

 

 

Video autoprepravník Jumbo:

http://www.youtube.com/watch?v=4WKu5Be0xC0