Na tejto stránke používame súbory cookies technológie pre správne fungovanie a zlepšenie chodu stránky, jej zabezpečenie,prispôsobenie obsahu a reklám používateľom a analýzu návštevnosti a správania používateľov.

Ťažné zariadenia

Zľavnené produkty

Sledujte nás na Facebooku

Aký príves môžete ťahať za svojim vozidlom?

Zverejnené : 2019-06-07 15:32:14
Kategórie : Prívesné vozíky , Ťažné zariadenia

Často sa stretávame s otázkou od Vás aký príves môžete ťahať za Vaším vozidlom. Spájanie vozidiel do jazdných súprav upravuje zverejnenie Štátneho dopravného úradu (24102/2011/ŠDÚ/z.55063).

V ktorom je uvedené že za motorové (ťažné) vozidlo je možné zapojiť prípojne vozidlo (príves), ktorého OKAMŽITÁ HMOTNOSŤ – súčet prevádzkovej hmotnosti prívesu + náklad nesmie prevyšovať najvyššiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla ( v technickom osvedčení od vozidla riadok O1. a O2).

Príklady z praxe:

Motorové vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré ma v osvedčení o evidencií uvedenú maximálnu hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (brzdený príves) 1600 kg môžte pripojiť len taký brzdený príves, ktorého okamžitá hmotnosť nepresiahne hodnotu 1600 kg , to znamená že ak má príves prevádzkovú hmotnosť 480 kg a najväčšiu prípustnú hmotnosť 2000 kg môže byť na prívese naložený náklad najviac 1120 kg.

Motorové vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré ma v osvedčení o evidencií uvedenú maximálnu hmotnosť prípojného vozidla nebrzdeného (brzdený príves) 500 kg môžte pripojiť len taký príves, ktorého okamžitá hmotnosť nepresiahne hodnotu 500 kg , to znamená že ak má príves prevádzkovú hmotnosť 115 kg a najväčšiu prípustnú hmotnosť 750 kg môže byť na prívese naložený náklad najviac 385 kg.